Smluvní podmínky webových stránek EirHealth.co.uk

Smluvní podmínky webových stránek EirHealth.co.uk

Tyto obchodní podmínky upravují používání online služby EirHealth.co.uk, zadávání objednávek zboží dostupného v tomto obchodě, dodání objednaného zboží kupujícímu, platbu kupujícím za zakoupené zboží, práva kupujícího zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy a pravidla pro podávání a vyřizování reklamací. Tyto obchodní podmínky nedefinují pravidla prodeje, promo akcí ani věrnostní politiku prodávajícího (věrnostní karty, slevy apod.). Pokud nesouhlasíte s níže uvedenými podmínkami používání tohoto webu, opusťte je prosím. Jako Prodávající si vyhrazujeme právo na změnu Obchodních podmínek ze závažných technických, právních a/nebo organizačních důvodů; všechny objednávky zadané před datem takových změn však budou podléhat dříve platným Obchodním podmínkám.

Ochranná známka, logo, názvy produktů a služby společnosti Eir Health jsou majetkem společnosti Eir Health sp. z oo sp. k., Mlynska 12/107, 61-730 Poznaň, Polsko, DIČ: PL7831792409 dba Eir Health.


Platby a objednávky

1. Jaké platební metody jsou k dispozici?
Přijímáme platby prostřednictvím VISA, MasterCard a Maestro prostřednictvím služeb Klarna, payU, tpay nebo Stripe (mohou platit regionální omezení přístupu k vybrané platební formě). Platba se provádí v okamžiku zadání objednávky. Platby lze provádět také pomocí platebních poukázek vydaných společností Eir Health. Na jednu transakci lze použít pouze jeden voucher.

2. Moje platba kartou se nezdařila, proč?

Ve vzácných případech mohou být platby kartou odmítnuty. Nejčastějším důvodem odmítnutí platby je chyba při zadávání údajů o kartě, věnujte tomu prosím zvýšenou pozornost.

Mezi další možné důvody patří:

  • Dosažení limitu útraty na kartě/účtu
  • Zadání špatného čísla karty
  • Zadání nesprávného data vypršení platnosti karty
  • Zadali jste nesprávný kód CVC
  • Aktivní blokování internetových plateb na kartě
  • Hodnota transakce přesahující limit internetové platby na kartě

Pokud jste se ujistili, že žádný z výše uvedených důvodů není zdrojem problému s platbou, kontaktujte naše oddělení podpory – pokusíme se problém vyřešit.

3. Ceny

Všechny ceny na stránkách EirHealth.co.uk jsou uvedeny v měně zvolené uživatelem. V britské verzi webu si uživatel může zvolit zobrazení cen v britských librách (GBP) nebo eurech (EUR). Všechny ceny jsou včetně DPH.

4. dodávka
V závislosti na zvoleném typu zásilky a adrese příjemce je čekací doba 3-5 pracovních dnů pro zásilky v rámci Spojeného království a 2-7 pracovních dnů pro zásilky v rámci Evropské unie a Spojených států amerických. Není možnost osobního odběru objednaného zboží.

5. Věková omezení
Na webu EirHealth.co.uk mohou nakupovat pouze dospělí.

6. Odstoupení od Kupní smlouvy
Zákazníci mají právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se společností Eir Health do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta 14 dnů, ve které je možné odstoupit od smlouvy, začíná běžet ode dne, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba potvrdila převzetí zásilky s objednanými produkty. Pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí informovat zasláním e-mailu na adresu info@eirhealth.com . Ve zpětné zprávě obdržíte pokyny obsahující další kroky v procesu výběru.

7. Omezení

Veškeré textové, grafické a zvukové materiály lze stahovat a používat pouze pro soukromé účely. Materiály nelze upravovat ani měnit a veškerá autorská a vlastnická práva zůstávají majetkem společnosti Eir Health.

8. Vrácení zboží a reklamace

Záleží nám na vysoké spokojenosti zákazníků s našimi produkty, takže pokud jste obdrželi vadný produkt nebo nejste spokojeni s kvalitou zakoupeného produktu, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@eirhealth.com a popište důvod svého nespokojenost. Náš tým váš případ prošetří a provede vrácení peněz ve formě poukázky na nákup v obchodě, vrácení původní platby nebo výměnu produktu za nový. Ve specifických případech vás můžeme požádat o vrácení vadného produktu na naši adresu v Polsku za účelem prověření vady a zlepšení kvality našich procesů. Lhůta pro posouzení stížnosti může trvat až 21 dnů od okamžiku nahlášení.

9. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Před používáním webové stránky a jakéhokoli obsahu Eir Health na platformách sociálních médií, včetně mimo jiné Facebooku a Instagramu (dále jen „webová stránka“), si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky používání webových stránek („Podmínky používání webových stránek“). Tyto podmínky používání webových stránek se vztahují na všechny návštěvy a každé použití webových stránek, jakož i na obsah (jak je definován níže), informace, doporučení, produkty a služby, které vám jsou poskytovány na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Vstupem na web a jeho používáním souhlasíte s dodržováním těchto podmínek používání webu a všech dalších platných zákonů a předpisů souvisejících s webem a internetem. Pokud nesouhlasíte s dodržováním Podmínek používání webových stránek, okamžitě prosím opusťte webové stránky.

10. OBSAH JE K DISPOZICI NA WEBU

Veškerý obsah zveřejněný nebo zobrazený na webových stránkách, včetně, ale nikoli výhradně, log, ikon, ochranných známek, textu, grafiky, fotografií, obrázků, pohyblivých obrázků, zvuku, ilustrací a softwaru („Obsah“) patří společnosti Eir Health, jejím přidruženým společnostem, jeho poskytovatelé licencí nebo poskytovatelé obsahu. Všechny prvky webové stránky, včetně jejího obecného designu a obsahu, jsou chráněny autorským právem, osobními právy, právy k databázi, ochrannými známkami a dalšími právy duševního vlastnictví. S výjimkou případů, které jsou výslovně povoleny touto nebo jinou dohodou se společností Eir Health, nesmí být žádná část nebo prvek webových stránek ani jejich Obsah kopírován nebo šířen v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky. Webové stránky, jejich obsah a všechna související práva zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti Eir Health, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

11. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Autorská práva na veškerý obsah zůstávají společnosti Eir Health, jejím přidruženým subjektům nebo poskytovatelům licencí, podle potřeby. Pokud není v určitých dokumentech dostupných na webové stránce uvedeno jinak, můžete prohlížet, přehrávat, tisknout a stahovat obsah z webové stránky výhradně pro osobní, informační a nekomerční účely. Je zakázáno upravovat jakékoli materiály nebo je používat pro jakýkoli jiný účel, včetně kopírování, distribuce, přenosu, zobrazování, předvádění, reprodukování, publikování, licencování, vytváření odvozených děl, převodu nebo prodeje jakéhokoli Obsahu. Bez předchozího souhlasu společnosti Eir Health nesmíte znovu použít žádný Obsah. Tyto Podmínky použití zakazují použití Obsahu na jakékoli jiné webové stránce nebo v síťovém počítačovém prostředí. Je také zakázáno odstraňovat jakákoli upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická oznámení z obsahu staženého z webových stránek.

V případě stahování softwaru (včetně, bez omezení, spořičů obrazovky, aplikací pro chytré telefony, ikon, videí a tapet) z webové stránky, software, včetně jakýchkoli souborů, obrázků začleněných do softwaru nebo generovaných softwarem, a dat doprovázejících software (souhrnně , „Software“) je licencován společností Eir Health. Eir Health na vás nepřevádí vlastnická práva k softwaru. Vlastníte médium, na kterém je Software zaznamenán, ale společnost Eir Health si ponechává plné a úplné vlastnictví k Softwaru a veškerá práva duševního vlastnictví k němu. Software nesmíte distribuovat, prodávat, dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat ani jinak převádět do podoby vnímatelné člověkem.

Všechny ochranné známky, servisní značky, loga a obchodní názvy, které se objevují na produktech Eir Health, obalech produktů a/nebo na webových stránkách, ať už jsou registrované nebo ne (dále jen „ochranné známky“), zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti Eir Health, jejích přidružených subjektů. nebo poskytovatelé licencí (podle potřeby) a jsou chráněny zákony a smlouvami o ochranných známkách. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Eir Health nesmíte používat, kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat nebo upravovat jakoukoli z ochranných známek, včetně reklamy související s distribucí materiálů na webových stránkách. Používání ochranných známek na jakékoli jiné webové stránce nebo v síťovém počítačovém prostředí, jako je ukládání nebo reprodukce (části) webové stránky na jakékoli externí internetové stránce nebo vytváření odkazů, hypertextu, odkazů nebo přímých odkazů mezi webovou stránkou a jakoukoli jinou internetové stránky, je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu společnosti Eir Health.

12. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a bez jakýchkoli záruk. Informace na webových stránkách mají pouze informativní charakter a nepředstavují radu.

V rozsahu povoleném platnými zákony společnost Eir Health neprohlašuje ani nezaručuje, že informace a/nebo služby obsažené na webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální, nebo že webové stránky nebo server, který webové stránky zpřístupňuje, jsou bez virů. nebo jakékoli jiné škodlivé složky. Společnost Eir Health dále nezaručuje konkrétní IT infrastrukturu nebo konektivitu. Společnost Eir Health nemůže potvrdit ani zaručit, že webová stránka bude fungovat bez přerušení nebo bez chyb. Společnost Eir Health neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se použití Obsahu dostupného na Webových stránkách, pokud jde o jejich správnost, přesnost, přiměřenost, užitečnost, včasnost, spolehlivost nebo jinak, v každém případě v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony.

13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Webové stránky používáte na vlastní nebezpečí. V rozsahu povoleném platnými zákony společnost Eir Health, její zaměstnanci, ředitelé, úředníci, zástupci nebo jakákoli jiná strana zapojená do vytváření, produkce nebo dodávání webových stránek nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné škody, které vyplývají z používání nebo nemožnosti použití Obsahu na Webu, včetně škod způsobených viry nebo jakékoli nesprávnosti či neúplnosti informací na Webu nebo výkonu produktů, nebo jinak vzniklých v souvislosti s těmito Podmínky používání webových stránek, i když byla společnost Eir Health upozorněna na možnost takových škod.

14. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Pro vaše pohodlí a pro zlepšení vašeho zážitku s webem můžeme poskytnout odkazy na weby, které vlastní a provozují třetí strany. Tyto odkazy vás zavedou mimo službu a web společnosti Eir Health a jsou mimo kontrolu společnosti Eir Health. To zahrnuje odkazy na partnerské weby, které mohou používat ochranné známky jako součást dohody o společné značce. Stránky, na které můžete odkazovat, mají své vlastní samostatné podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů. V rozsahu povoleném platnými zákony společnost Eir Health nenese odpovědnost za obsah a aktivity těchto webových stránek. Proto tyto webové stránky navštěvujete a používáte na vlastní nebezpečí.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mohou uživatelům posílat své vlastní soubory cookie, shromažďovat data nebo vyžadovat osobní údaje; proto se před použitím těchto webových stránek doporučuje zkontrolovat podmínky použití a/nebo zásady ochrany osobních údajů.

15. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Je zakázáno používat webovou stránku k publikování nebo přenosu Uživatelem generovaného obsahu (jak je definován níže), který porušuje nebo může porušovat práva duševního vlastnictví třetích stran, nebo který je výhružný, nepravdivý, zavádějící, nakažlivý, pomlouvačný, invaze do soukromí, neslušné, pornografické, urážlivé, diskriminační, nezákonné nebo by mohly představovat podněcování k jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin, porušovat práva kterékoli strany nebo jinak vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo porušovat jakýkoli zákon. Společnost Eir Health vám může kdykoli podle svého uvážení odepřít přístup na webové stránky, zejména v případech, kdy se společnost Eir Health domnívá, že vaše používání webových stránek představuje porušení kterékoli z těchto podmínek používání webových stránek a/nebo platných zákonů.

Používání webových stránek pro reklamní nebo komerční účely je rovněž zakázáno.

Je zakázáno používat jakékoli programy, roboty, roboty, pavouky, scrapingové techniky nebo jakékoli jiné automatizované prostředky nebo zařízení k (a) přístupu, kopírování, sledování nebo ovlivňování jakékoli části webové stránky nebo jejího obsahu nebo obcházení struktury nebo prezentace webové stránky nebo jejího obsahu, nebo (b) zasahovat do provozu webové stránky nebo jakékoli transakce prováděné prostřednictvím webové stránky, nebo zasahovat do používání webové stránky jiným uživatelem, nebo umožnit jakékoli třetí straně nákup jakýchkoli produktů prostřednictvím webové stránky .

Pokusy získat neoprávněný přístup k jakékoli části nebo funkci webové stránky nebo k jakémukoli systému připojenému k webové stránce prostřednictvím hackingu, získávání hesel nebo jakýchkoli jiných nezákonných nebo neoprávněných prostředků jsou zakázány.