Přejít na obsah

Je CBD olej legální v Dánsku?

V Dánsku legálnost CBD oleje závisí na obsahu THC, přičemž produkty obsahující méně než 0,2 % THC jsou klasifikovány mimo drogové zákony. Tato příručka demystifikuje právní status CBD, od online...

Zkusme to rozbalit zodpovězením některých základních otázek týkajících se používání CBD v Dánsku.

Používání CBD oleje je v Dánsku v posledních několika letech na vzestupu. S nárůstem používání a známostí došlo k některým změnám v dánském zákoně, což činí právní postavení oleje CBD poněkud matoucím a nejasným.

Zkusme to rozbalit zodpovězením některých základních otázek týkajících se používání CBD v Dánsku.

JE LEGÁLNÍ KOUPIT CBD V DÁNSKU ONLINE ANO

Od července 2018 produkty získané z konopí, které obsahují méně než 0,2 % THC, již nepodléhají zákonům vlády o nezákonném užívání a držení drog. Místo toho spadají pod zákonné parametry zdravotnických a potravinářských výrobků. Z tohoto důvodu není jasné, zda CBD oleje, které výslovně prohlašují, že mají léčivé účinky, by byly považovány za potravinový doplněk nebo lékařský produkt na předpis. Pokud je nákup technicky nezákonný, současným právním precedentem v Dánsku je potrestání společnosti, která produkt vyrobila a prodala, a nikoli spotřebitele, který jej zakoupil. Zákonnost je poněkud šedou zónou a je nepravděpodobné, že by člověk čelil nějakým právním důsledkům, pokud by se jednalo o léčivý přípravek a nikoli o doplněk stravy.

V současné době nemají lidé v Dánsku problémy s nákupem CBD oleje, pokud obsahuje méně než 0,2 % THC povolené zákonem.

JE LEGÁLNÍ KOUPIT CBD V DÁNSKU OFFLINE ANO

CBD olej si v posledních letech našel cestu do obchodů se zdravou výživou. I když nemusí být v Dánsku tak populární jako v některých západoevropských zemích, je možné jej zakoupit, pokud obsahuje méně než 0,2 % THC.

Další cestou k použití CBD v Dánsku je nechat si ji předepsat lékařem pro léčebné účely.

JE LEGÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ PRO CBD V DÁNSKU? ANO

I když není nezákonné zpracovávat rostliny konopí obsahující méně než 0,2 % THC, může být nezákonné vyrábět z něj CBD olej.

Jak je uvedeno výše, zákonnost je šedou zónou a důsledky obvykle dopadají na výrobce, nikoli na spotřebitele.

JE V DÁNSKU LEGÁLNÍ KUPOVAT PRODUKTY OBSAHUJÍCÍ NAD 0,2 % THC PRO LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ ANO

V současné době jsou v Dánsku k dispozici pouze 3 produkty obsahující THC pro lékařské použití. THC pro lékařské použití nezískalo takovou popularitu jako v jiných zemích. Je to pravděpodobně proto, že Dánsko nikdy nezaložilo velkou kulturu konopí tak, jak to udělala jiná místa, jako je Nizozemsko, Španělsko, Itálie a Francie.

JE V DÁNSKU ZÁKONNÉ KUPOVAT PRODUKTY OBSAHUJÍCÍ 0,2 % THC PRO REKREAČNÍ POUŽITÍ NE

Konopí a produkty THC obsahující více než 0,2 % THC jsou v Dánsku stále nelegální. V posledních letech došlo k určitému tlaku, ale sentiment není tak silný jako v jiných zemích EU.

ZÁVĚR

Nákup CBD oleje pro osobní použití v šedé oblasti; není jasné, zda je CBD klasifikováno jako doplněk stravy nebo jako léčivý přípravek. Co víme, je, že CBD olej obsahující méně než 0,2 % THC již není klasifikován podle zákonů o drogách, takže si můžeme být jisti, že i když je CBD klasifikováno jako držení lékařského produktu, nebudou porušovat žádné zákony o narkotikech.

Vozík

Váš nákupní košík je momentálně prázdný.

Začněte nakupovat

Vyberte možnosti